Nhymxu

Đã có lúc tưởng mình là gió ... !!!

lam sao xoa anh tren auto backbup

NX-E100 v1.0.3 update

Những thay đổi trong bản này: – Cập nhật Google services, Gmail (tích hợp thẳng vào system, factory reset không mất cập nhật) – Tích hợp Google Keep, ứng dụng ghi chú của google, sync lên google drive khá tốt =) – Thêm Flash player, vào Cài đặt ~> Ứng dụng ~> Đã tải xuống […]

Nhymxu © 2014