Gỡ bỏ bình luận trong bài viết và chuyên mục wordpress

Bạn cần xóa bình luận (comment) và khung nhận xét (comment form) trong bài viết của bạn? Bài viết này sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để: vô hiệu bình luận trong bài viết chỉ định gỡ bỏ bình luận trong tất cả bài viết của chuyên mục gỡ bỏ bình luận trong tất […]