Thông điệp cuộc sống

Hãy yêu thương và lắng nghe những lời của cuộc sống.

Cuộc sống không mỉm cười với chúng ta hôm nay vì chúng ta đã không cám ơn cuộc sống hôm qua.

Cuộc sống không nghe thấu hôm nay vì chúng ta đã không lắng nghe cuộc sống hôm qua.

Cuộc sống không cho ta con đường ngày mai vì chúng ta đã không theo con đường của cuộc sống hôm nay.

Cuộc sống không đi cùng với chúng ta hôm nay vì chúng ta đã không nhận ra cuộc sống hôm qua.

Chúng ta không bao giờ nhìn thấy hoa nở vì chúng ta đã cáu gắt khi trời đổ mưa.

Cuộc sống không còn thương yêu chăm sóc chúng ta vì chúng ta đã không yêu thương chăm sóc kẻ khác.

Cuộc sống thôi gửi thông điệp vì chúng ta đã không lắng nghe sứ giả của cuộc sống.

Cánh cửa cuộc sống khép lại tức là chúng ta đã không mở cửa trái tim mình.

Cuộc sống đáp lại những ước nguyện của chúng ta vì chúng ta đã làm theo những yêu cầu của cuộc sống.

Cuộc sống đáp ứng nhu cầu của chúng ta vì chúng ta đã dâng hiến cho cuộc sống.

* * *

Tôi thay lời cuộc sống gửi đến cho các bạn những thông điệp: “Hãy yêu thương và lắng nghe những lời của cuộc sống”.

Leave a Reply

Be the First to Comment!